Aftrekbare kosten eigen woning

Als je een eigen huis hebt, mag je bepaalde kosten aftrekken bij de belastingaangifte, namelijk:

Deze 3 posten mag je fiscaal aftrekken bij je eigen woning
(geüpdatet)
(geüpdate)

 1. Kosten voor het afsluiten van de hypotheek
 2. Rente over de hypotheek of de lening
 3. Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

1 Kosten voor het afsluiten van de hypotheek

Een deel van de kosten voor het afsluiten van je hypotheek mag je aftrekken bij je belastingaangifte. Je moet dit doen in je aangifte over het jaar waarin je deze kosten hebt gemaakt. 

Je mag alleen de rente en kosten aftrekken voor je eigenwoningschuld. Dat is het deel van de hypotheek of lening dat gaat over jouw eigen woning. Dus het deel om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Denk hierbij aan:

 1. Advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur
 2. Bereidstellingsprovisie
 3. Notariskosten voor de hypotheekakte
 4. Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 5. Taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 6. Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 7. Boeterente
 8. Bouwrente (die heb je betaald ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte)
 9. Kosten voor een nieuwbouwdepot, verbouwingslening of verbouwingsdepot

2 Rente over de hypotheek of de lening

Je mag de rente over de hypotheek of lening aftrekken als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Die voorwaarden kun je teruglezen op de website van de Belastingdienst

3 Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

Als de grond waarop de woning staat niet van jou is, dan betaal je daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de eigenaar van die grond. Die betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar. Beklemming komt in Nederland alleen nog maar in Groningen voor. Je kunt ook geen nieuw beklemrecht meer vestigen. Beklemrecht lijkt op een combinatie van het recht van opstal en erfpacht. Het recht van beklemming is eeuwigdurend. Je wordt hiermee eigenaar van de op de grond bevindende gebouwen en beplanting, maar niet van de grond zelf.

Let er op dat je alleen de maandelijkse of jaarlijkse betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming mag aftrekken. Alle andere kosten mag je niet aftrekken zoals:

 1. Premies voor een opstalverzekering
 2. Afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
 3. Premies voor een kapitaalverzekering eigen woning
 4. Overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning
 5. Notariskosten voor de heruitgifte van erfpacht

Kosten eigen woning die niet aftrekbaar zijn

Er zijn ook kosten die je niet mag aftrekken. 

  1. Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie.
  2. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting.
  3. Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte.
  4. Kosten van onderhoud en verbouwing.
  5. Aflossing van de eigenwoningschuld (het deel van je hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken.
  6. Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is.
  7. Rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen. Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die je vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag je wel aftrekken.
  8. Kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom.
  9. Kosten voor onderhoud van een rijksmonumentenpand.

    Kosten voor onderhoud rijksmonumentenpand

    Tot 2019 kon je de kosten voor onderhoud van een rijksmonumentenpand aftrekken. Sinds 1 januari 2019 zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. Ook kosten voor verbetering van het monument, zoals uitbreiding of modernisering van het pand, zijn niet meer aftrekbaar. Je kunt wel een subsidie aanvragen voor het onderhoud van het rijksmonument. Het moet dan wel een rijksmonument zijn met een woonfunctie. Die subsidie kun je aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

     

    Vond je dit artikel nuttig?