Bestemmingsplan

Wat staat er in een bestemmingsplan?
(geüpdatet)
(geüpdate)

Het bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Wil je een stuk grond kopen om daar een huis op te bouwen? Dan is het verstandig om eerst te kijken naar het bestemmingsplan van dat stuk grond. In het bestemmingsplan staat welke functie op welke plaats is toegestaan. Je kunt hierbij denken aan ruimte voor woningen, wegen, natuur, landbouw. Misschien heeft jouw kavel wel alleen de functie ‘natuur’. Dan mag je daar niet je woning bouwen. 

Wat is het bestemmingsplan?

Op ieder stuk grond en op ieder gebouw in Nederland zit een bestemmingsplan. De gemeenteraad bepaalt welke functies op welke plaats zijn toegestaan en welke regels daarvoor gelden. Denk bijvoorbeeld aan de maximale bouwhoogte, minimale afstand tot de buren, maar ook of er bijgebouwen toegestaan zijn.

Heb jij een huis op het oog en wil je daar ook je eigen bedrijf aan huis starten? Dan moet je in het bestemmingsplan nakijken of dat is toegestaan. Ook als je een leuk boerderijtje op het oog hebt, is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien. Want niet op iedere boerderij zit een woonfunctie. Dat zou dan betekenen dat je niet in die boerderij mag wonen.

Het bestemmingsplan van een woning bestaat uit drie delen:

  1. Bindende regels over welke functies zijn toegestaan op het perceel en het pand;
  2. Een plankaart (ook wel verbeelding genoemd) waarop de bestemming staat;
  3. Toelichting over de regels en de plankaart.

Nieuwbouw

Nieuwbouw heeft ook een bestemmingsplan. De grond had al een bestemmingsplan. Soms is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat kan door een aanvraag te doen voor de wijziging bij je gemeente.

Bestemmingsplan wijzigen

Iedere tien jaar stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan opnieuw vast. Dat is verplicht en staat beschreven in de Wet Ruimtelijke Ordening. Het bestemmingsplan kan na tien jaar verlengd of gewijzigd worden. 

Bij nieuwbouwwijken die in landelijke gebied gebouwd zijn, zie je vaak een wijziging van het bestemmingsplan. De bestemming is dan gewijzigd van een natuurbestemming naar een woonbestemming. 

Als jij iets wil bouwen, moet je bij de gemeente navragen of jouw idee past binnen de regels van het bestemmingsplan. De gemeente kan jouw idee afwijzen of toestaan. Wil de gemeente meewerken? Dan past de gemeente het bestemmingsplan aan (nieuw bestemmingsplan vaststellen) of ze wijken af van het bestemmingsplan (afwijkbesluit nemen). 

Voor kleine aanpassingen rondom je woning is het vaak niet nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Bij ingrijpender maatregelen start de gemeente een procedure om het bestemmingsplan te herzien. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als je het niet eens bent met het bestemmingsplan kun je bezwaar maken

Bestemmingsplan inzien

Je kunt het huidige bestemmingsplan altijd opvragen bij de gemeente. Je kunt het plan online inzien of een hardcopy bekijken in het stadskantoor. Het bestemmingsplan dat nu geldt, noem je het vigerende bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen van alle percelen in Nederland kun je bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Wijzigingen in het bestemmingsplan, of nieuwe bestemmingsplannen kondigt de gemeente vaak aan via de huis-aan-huis bladen. 

Vond je dit artikel nuttig?