Executiewaarde woning

De executiewaarde van je woning is het bedrag dat je woning bij een gedwongen verkoop op zou leveren. Het is dus echt de minimale waarde van je woning in de meest ongunstige omstandigheden.

Executiewaarde: Wanneer komt een gedwongen verkoop voor?
(geüpdatet)
(geüpdate)

Executiewaarde woning: hoe bereken je die?

Vroeger stond de executiewaarde van de woning in het taxatierapport. Sinds 1 januari 2013 gebeurt dat niet meer, alleen de marktwaarde staat nog in het taxatierapport vermeld. De executiewaarde wordt berekend aan de hand van een taxatie. In geval van een bestaande woning is de executiewaarde 80% tot 85% van de prijs die de woning bij normale verkoop zou opbrengen. Bij nieuwbouwwoningen is dit 90% van de woningwaarde.

Gedwongen verkoop huis

De executiewaarde is het bedrag dat jouw woning bij een gedwongen verkoop zal opbrengen. Hierbij ben je dus verplicht om je huis te verkopen. In de meeste gevallen komt een gedwongen verkoop voor als je een hypotheekachterstand hebt en de bank er niet meer op vertrouwt dat jij in de toekomst je hypotheek kunt aflossen. Een andere mogelijkheid is dat je een bedrijf hebt waarvoor jij hoofdelijk aansprakelijk bent. Als je bedrijf in de financiële problemen komt en jij kunt de schuldeisers niet meer betalen, dan kan je gedwongen worden je huis te verkopen. De opbrengst moet je dan gebruiken om aan de schuldeisers te voldoen. 

Hoe gaat een gedwongen verkoop van een woning?

Je kunt je woning op twee manieren gedwongen verkopen. Allereerst kun je vragen of je dit onderhands mag doen. Dan verkoop je je woning op de gewone woningmarkt. Je kunt dan vaak een hoger bedrag voor je woning krijgen. Een tweede manier is dat de bank jouw woning via een executieveiling verkoopt. Dan noemen ze ook wel een parate executie. Dit gebeurt onder leiding van een notaris en kan gebeuren zonder tussenkomst van een rechter. De kosten die hiervoor gemaakt worden, moet jij aan de bank betalen. Vond je dit artikel nuttig?