Verborgen gebreken en informatieplicht

Wie is er verantwoordelijk bij een gebrek?
18 november 2021 (geüpdatet)
18 november 2021 (geüpdate)

De informatieplicht ligt bij de verkoper van het huis. Hij is verplicht om de koper te informeren over de (bouwkundige) staat van de woning. De informatieplicht is hetzelfde als de mededelingsplicht. 

Dit betekent dus dat de verkoper jou alles moet vertellen wat hij weet over de woning. Hij mag niets achterhouden. Doet hij dat wel, dan is dat een verborgen gebrek. Je kunt de verkoper dan na de ontdekking van dit verborgen gebrek aansprakelijk stellen. Hij zal dan de kosten moeten betalen om dit verborgen gebrek te herstellen. 

Verborgen gebreken vallen onder de informatieplicht

Eén onderdeel van de informatieplicht is de verborgen gebreken. Daarnaast kun je denken aan erfpacht en huisvestingsvergunning. Dus de verkoper is verplicht om de koper te vertellen over een lekkage bij heftige regen of luidruchtige buren. De verkoper mag niets achterhouden. Een eventueel gebrek aan deze dingen moet altijd door de verkoper gemeld worden:

  1. Gebreken in de badkamer, van een lekkende kraan tot gebarsten tegels
  2. Gebreken in de keuken, bijvoorbeeld inbouwapparatuur dat niet goed werkt
  3. Lekkage
  4. Aanschrijvingen van de gemeente
  5. Parkeerplaatsen op het terrein
  6. Verbouwplannen van de buren
  7. Afwijkende grenzen van het perceel
  8. Recht van overpad

Verborgen gebreken huis: de gevolgen

Als je toch een gebrek vindt na het kopen van een huis, dan wil je natuurlijk weten of de verkoper de herstelkosten moet betalen of dat je dit zelf moet doen. Hierin speelt naast de informatieplicht van de verkoper, ook de onderzoeksplicht van jou als koper een rol. De koper is namelijk verplicht om goed onderzoek te doen naar de (bouwkundige) staat van het huis. De afbeelding geeft heel duidelijk aan wie er verantwoordelijk is bij een gebrek.

Als het gebrek niet zichtbaar is, niet gemeld is en als er geen bouwkundige keuring is gedaan, dan kun jij proberen om de verkoper aansprakelijk te stellen. Maar dit is erg lastig, omdat jij niet voldaan hebt aan jouw onderzoeksplicht. Doe daarom altijd een bouwkundige (meeloop)keuring

Heb je wel een bouwkundige keuring gedaan en vind je daarna een geborgen gebrek dat niet zichtbaar is en ook niet door de verkoper is gemeld? Dan kun je de verkoper aansprakelijk stellen. De kans is groot dat hij dan voor de herstelkosten moet betalen.

Koop terugdraaien en schadevergoeding
Het niet voldoen aan de informatieplicht als verkoper, kan er uiteindelijk voor zorgen dat de koop teruggedraaid kan worden. Ook kan de koper een flinke schadevergoeding eisen.

Verborgen gebreken huis: hoe lang na aankoop

De verkoper kun je tot maximaal twee jaar na de koop van het huis aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken. Na die twee jaar kun je de kosten van het herstellen van eventuele gebreken niet meer op de verkoper verhalen. Hoe meer tijd er tussen de verkoop en het ontdekken van het gebrek zit, hoe kleiner de kans is dat de verkoper de herstelkosten moet betalen.

Onderzoeksplicht koper

Als koper heb je een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je als koper de verplichting hebt goed onderzoek te doen naar de (bouwkundige) staat van het huis. Het is daarom altijd verstandig om een bouwkundige (meeloop)keuring uit te voeren. Je voldoet als koper dan altijd aan je onderzoeksplicht.

Vond je dit artikel nuttig?