Is een bod op een huis bindend?

Wanneer is een bod op een huis bindend?
(geüpdatet)
(geüpdate)

Pas als er een koopcontract is getekend, is een bod op een huis bindend. Tot die tijd kun je jouw bod altijd intrekken. Je zit dus niet direct aan de woning vast als je een bod op een huis doet. Zelfs niet als je de vraagprijs of boven de vraagprijs biedt.

Wanneer is een bod op een huis bindend?

Nu vraag je je misschien af, wanneer een bod op een huis wel bindend is. Het bod is pas bindend als het (voorlopig) koopcontract getekend is en de wettelijke bedenktijd van drie dagen afgelopen is. Tijdens de drie dagen bedenktijd, kun je je als koper nog bedenken. Je kunt je bod dan nog intrekken zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. De koop gaat dan niet door. Na de drie dagen wettelijke bedenktijd is een bod op een huis bindend, behalve als je niet aan de ontbindende voorwaarden kunt doen.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

In het (voorlopig) koopcontract kun je ontbindende voorwaarden opnemen. Dat betekent dat je een aantal dingen noemt, waardoor jij de koop gratis kunt ontbinden. Bijvoorbeeld als je toch de hypotheek niet rond kan krijgen, of als de bouwkundige keuring allerlei problemen laat zien, of als je je eigen huis niet kunt verkopen. In die gevallen kun je dan alsnog de koop gratis annuleren.

Rechten en plichten bij een bod op een huis

Als je een bod op een huis doet, is dat bod dus niet direct bindend. Pas als er een (voorlopig) koopcontract is getekend, heb je als koper een aantal rechten en plichten. Zo heb je als koper het recht om binnen drie dagen alsnog van de koop af te zien. Na die drie dagen is de koop definitief, behalve als één van de partijen niet aan de ontbindende voorwaarden kan voldoen.

Als de drie dagen wettelijke bedenktijd is verstreken, heb jij als koper de plicht om er alles aan te doen om aan de ontbindende voorwaarden te voldoen. Lukt dit niet, dan ben je als koper verplicht om bewijsmateriaal te laten zien dat je je tot het uiterste hebt ingespannen om de koopovereenkomst na te komen.