Wat zijn kwalitatieve verplichtingen? - overzicht

Wat is een kwalitatieve verplichting?
18 november 2021 (geüpdatet)
18 november 2021 (geüpdate)

Een kwalitatieve verplichting is een verplichting die rust op een perceel, net zoals een erfdienstbaarheid. Deze verplichting gaat bij de verkoop over op de nieuwe eigenaar. Het is een plicht om iets toe te staan of om iets juist niet te doen. Net als bij een erfdienstbaarheid wordt een kwalitatieve verplichting in de notariële akte vastgelegd. 

Verschil kwalitatieve verplichting en erfdienstbaarheid

Bij een kwalitatieve verplichting is er een afspraak tussen twee eigenaren van een stuk grond, ongeacht wie op dat moment de eigenaar is. De verplichting blijft altijd verbonden aan het stuk grond. Bij een erfdienstbaarheid is er geen afspraak tussen twee eigenaren, maar heeft één eigenaar een plicht tegenover op zichzelf staande persoon.

Voorbeelden kwalitatieve verplichtingen

Deze kwalitatieve verplichtingen komen het vaakst voor:

  • Er liggen kabels van de buren in jouw grond;
  • De buren hebben leidingen in jouw grond of muur.

Bij deze voorbeelden ben je verplicht te accepteren dat er kabels of leidingen van anderen in jouw grond of muur zijn. Je mag die kabels of leidingen niet verwijderen. 

Bij de plicht om iets toe te staan, moet je denken aan het accepteren van stank- of geluidsoverlast.