Passeren

Passeren is het door alle partijen tekenen van een akte bij de notaris. Bij het kopen van een woning passeren twee verschillende aktes. Je hebt de leveringsakte en de hypotheekakte. Beide aktes teken je bij de notaris. De leveringsakte teken je samen met de verkopende partij. De hypotheekakte teken je samen met de notaris.

Hoe werkt passeren bij de notaris?
(geüpdatet)
(geüpdate)

Passeren hypotheekakte

Voordat je de hypotheekakte kunt tekenen, passeert eerst de akte van levering bij de notaris. Dit is de officiële overdracht. Met de akte van levering draagt de verkoper de woning over aan de koper. De woning is dan jouw eigendom. Daarna kan de hypotheekakte passeren. Dat is het officieel tekenen van de hypotheekakte. 

Passeren notaris

Bij de verkoop en koop van een woning ben je verplicht een notaris in te schakelen. De notaris is als enige bevoegd om een notariële akte op te maken. Dat is een akte die door een notaris in functie is opgemaakt en ondertekend. In deze akte leg je overeenkomsten en verklaringen juridisch vast. Pas na ondertekening van de notariële akte bij de notaris is de akte rechtsgeldig.

Bij het kopen van een huis krijg je te maken met twee notariële aktes: de hypotheekakte en de akte van levering. De notaris is hierbij onafhankelijk. Hij heeft een voorlichtende functie en een bemiddelende rol bij conflicten.

Vond je dit artikel nuttig?