Splitsingsakte

Wat staat er in een splitsingsakte van een woning?
(geüpdatet)
(geüpdate)

Met de splitsingsakte wordt een onroerende zaak gesplitst in appartementsrechten. Als je een appartementencomplex als voorbeeld neemt, dan is het gebouw hierbij de onroerende zaak. Dit gebouw wordt opgesplitst in verschillende appartementen en gemeenschappelijke ruimtes. Als je een appartement koopt, dan heb je altijd te maken met een splitsingsakte. Daarin staan de rechten en plichten die jij als eigenaar van het appartement hebt.

Wat staat er in de splitsingsakte?

Iedere splitsingsakte bevat een aantal verplichte elementen. Dat is in de wet geregeld in artikel 5:111 (BW). De volgende elementen vind je altijd terug in de splitsingsakte:

  1. De locatie van het gebouw en het perceel (de grond waarop het gebouw staat en dat bij het gebouw hoort).
  2. Een inventaris van wat er allemaal bij het gebouw hoort. Hierbij moet beschreven zijn welke delen gemeenschappelijk zijn en welke delen privé zijn.
  3. Wie de eigenaar van het appartement is. 
  4. Hoe de appartementsrechten zijn vastgelegd bij het Kadaster.
  5. Welk reglement van splitsing van de VvE (Vereniging van Eigenaren) van toepassing is.

Akte van splitsing

De akte van splitsing wordt altijd opgesteld door een notaris. In deze splitsingsakte moet een VvE worden opgericht en een reglement van splitsing vastgesteld. In het reglement van splitsing vind je alles terug over de rechten en plichten die de eigenaars van de appartementen hebben. Ook staan hier de regels in over het stemrecht. 

Vond je dit artikel nuttig?