Wat doet een woningcorporatie?

Een woningcorporatie houdt zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van woningen. De corporatie zorgt voor betaalbare huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. In de Woningwet 2015 staat dat woningbouwverenigingen 80% van hun betaalbare woningen moeten toewijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens. 

Een woningcorporatie moet zich aan de regels houden van de overheid. Zo mogen huurders niet de dupe worden van de commerciële projecten van de corporatie. Ook moeten zij hun beleid afstemmen met de gemeente en de huurdersorganisatie. Alle regels waaraan een woningcorporatie zich moet houden kun je lezen op deze site van de Rijksoverheid.

Woningcorporatie verhuurt sociale huurwoningen

Een woningbouwvereniging of een woningcorporatie verhuurt vooral sociale huurwoningen. Dat zijn woningen met een begrensde huur. De huur mag dus nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag, de maximale huurgrens van de woning. De hoogte van de maximale huurgrens wordt ieder jaar vastgesteld. De woningcorporatie moet passend toewijzen: een huis mag alleen toegewezen worden als het inkomen van de huurder past bij de hoogte van de huur van de woning. Hierdoor voorkomt de woningcorporatie dat de huurder in geldproblemen komt en de huur niet meer kan betalen.

In principe zijn woningcorporaties niet actief in de vrije huursector. Zij houden zich vooral bezig met sociale woningbouw. Er zijn corporaties die een aantal woningen in hun bezit hebben waarvan de huur niet begrensd is. Deze woningen hebben een huur die boven de huursubsidiegrens ligt. Alleen mensen met een hoger inkomen komen voor deze woningen in aanmerking. Je kunt dan geen huursubsidie aanvragen. 

Met deze duurdere woningen voldoen de corporaties niet aan de regels van de Woningwet 2015. Daarom zie je dat steeds meer corporaties deze woningen verkopen, zodra de huurder de huur van de woning opzegt. Soms kun je je eigen of een leeggekomen (sociale) huurwoning kopen van de woningcorporatie. Daar zitten wel voorwaarden aan verbonden. In het artikel huurwoning kopen lees je hier meer over. Ook is vaak een anti-speculatiebeding opgenomen in het koopcontract, dat moet voorkomen dat er gehandeld wordt met de woning en op die manier veel winst met de woning wordt gemaakt.

Vond je dit artikel nuttig?