Woningwet

De Woningwet is een Nederlandse wet die voorschriften geeft op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw. 

Het ontstaan van de Woningwet 1901

De eerste Woningwet uit 1901 is ingesteld om slechte woningbouw tegen te gaan. Door de industriële revolutie verhuisden veel mensen naar de stad. Daardoor kwam er een woningtekort in de steden en bouwde men snel (en daardoor slechte) huizen voor al deze mensen. Toen is de Woningwet opgesteld. Alle nieuwe woningen moesten aan dezelfde eisen voldoen. In 1962, in 1992 en in 2015 kwam er een nieuwe versie van deze wet. Op dit moment voldoen nieuwe woningen aan de eisen van de Woningwet van 2015.

Woningwet en Bouwbesluit

De Woningwet en het Bouwbesluit zijn met elkaar verbonden. In de Woningwet staan de regels, de wettelijke bepalingen, waaraan bouwwerken moeten voldoen. Het Bouwbesluit beschrijft vervolgens al die regels. Als je gaat bouwen of verbouwen moet je daarom altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Je voldoet dan ook aan de Woningwet.

Regels voor woningcorporaties

In de huidige Woningwet 2015 staan een aantal regels speciaal voor woningcorporaties. De belangrijkste is dat woningcorporaties moeten zorgen voor voldoende huurwoningen voor mensen met lage inkomens. Uiteraard zijn er nog veel meer regels. Die kun je lezen op de site van de Rijksoverheid.

Per 2022 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Woningwet. Dit is gedaan om het toewijzen, verduurzamen van huurwoningen en de leefbaarheid te verbeteren. Wat er precies gewijzigd is, kun je lezen op deze pagina van de Rijksoverheid.

Vond je dit artikel nuttig?