Wat is een wooncoöperatie?

Wat is een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een woonvorm waarbij de leden (de bewoners) zelf met elkaar afspreken welke ruimtes en voorzieningen ze met elkaar willen delen. Ook maken ze afspraken over hoe ze de huren willen innen en over het aannemen van nieuwe bewoners. De bewoners delen één visie en delen ook de verantwoordelijkheid voor het wooncomplex.

In 2015 is de wooncoöperatie opgenomen in de Woningwet en is het een wettelijk erkende woonvorm.

Verwar een wooncoöperatie niet met een woningcorporatie. Dat zijn twee hele verschillende dingen.

Hoe werkt een wooncoöperatie?

Bij een wooncoöperatie zijn de bewoners, de leden, samen eigenaar van het wooncomplex. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van het gebouw. De wooncoöperatie is eigenaar van het gebouw. De leden bepalen zelf met elkaar met wie je woont en hoe het gebouw beheerd wordt.

Voordelen van een wooncoöperatie

Een wooncoöperatie heeft verschillende voordelen, namelijk:

  1. Zeggenschap ligt bij de bewoners.Je bent niet afhankelijk van een woningcorporatie, maar je kunt samen met de andere bewoners richtlijnen bepalen.
  2. Financiële voordelen. De wooncoöperatie dicht het gat tussen de sociale huursector en de particuliere huur- en koopsector. De woningmarkt is met deze constructie ook voor mensen met lage en middeninkomens toegankelijk. Een woning in een wooncomplex van een wooncoöperatie is betaalbaarder dan een andere woning. Dit omdat je gezamenlijk verantwoordelijk bent (ook financieel) voor het wooncomplex. Je bent samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin. Al die kosten deel je met elkaar.

Nadelen van een wooncoöperatie

Naast de voordelen, heeft een wooncoöperatie ook nadelen:

  1. Je moet een groep mensen treffen die jouw visie op wonen deelt. Het is niet altijd eenvoudig om een groep gelijkgestemden te vinden met wie je wilt samenleven.
  2. Je moet bereid zijn concessies te doen. Iedereen heeft een eigen mening en daardoor moet je bereid zijn om soms je eigen ideeën bij te stellen om het doel van de coöperatie te bereiken. 

Wil je zelf een wooncoöperatie starten? Op wooninfo.nl vind je meer informatie.

Vond je dit artikel nuttig?