WOZ-waarde

Het verschil tussen woz-waarde en taxatiewaarde van een woning
15 december 2022 (geüpdatet)
15 december 2022 (geüpdate)

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Een onroerende zaak is een gebouw of werk (bijvoorbeeld een brug) dat langdurig met de grond is verbonden. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en winkelpanden. Maar ook de grond is een onroerende zaak. 

De gemeente bepaalt ieder jaar de WOZ-waarde van de woning. Ze doen dit op afstand. Ze komen niet zelf naar de woning om de waarde te bepalen. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde aan de hand van de gemiddelde verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de omgeving. Dat is dus heel anders dan bij het bepalen van de taxatiewaarde het geval is. Dan komt een taxateur naar de woning toe om de waarde te bepalen. Hierdoor is de taxatiewaarde van de woning vaak hoger dan de WOZ-waarde.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde van je woning komt de gemeente niet naar de woning toe. De waarde wordt ieder jaar vastgesteld op basis van de ligging van de woning, inhoudsgegevens en de oppervlaktegegevens. Aan de hand van de WOZ-waarde wordt de hoogte van een aantal belastingen en heffingen vastgesteld: onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, eigenwoningforfait, vennootschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en de verhuurdersheffing. De WOZ-waarde bepaalt dus hoeveel belasting je voor de woning betaalt. 

WOZ-waarde opvragen

Je kunt de WOZ-waarde van een woning bij de gemeente opvragen. Je krijgt dan een goede indruk over de waarde van je woning. Maar dit is niet voldoende om bijvoorbeeld een goed openingsbod te bepalen. Daarvoor kun je beter kijken naar de taxatiewaarde van de woning. Vergeet niet om ook de staat van de woning, het onderhoud en de afwerking mee te nemen in je openingsbod.

Verschil WOZ-waarde en taxatiewaarde

De WOZ-waarde is vaak lager dan de taxatiewaarde van de woning. Dat komt door de manier waarop beide waardes worden vastgesteld. Hoe de verschillen tussen de WOZ-waarde en de taxatiewaarde ontstaan, leggen we hieronder uit.

1 De WOZ-waarde is een schatting, de taxatiewaarde is een nauwkeurige waardebepaling

Het grootste verschil is dat de gemeente de WOZ-waarde van een woning schat door te kijken naar de marktgegevens van vergelijkbare woningen in de omgeving. De gemeente komt zelf niet naar de woning kijken. Bij het vaststellen van de taxatiewaarde is dat anders. Een taxateur komt naar de woning toe en bepaalt zo de waarde van de woning.

2 Bij het vaststellen van de WOZ-waarde houdt de gemeente geen rekening met de binnenkant van de woning

De gemeente bekijkt de woning niet en weet dus ook niet hoe de woning er van binnen uitziet. Een taxateur gaat echt naar de woning toe en houdt bij het bepalen van de taxatiewaarde ook rekening met de binnenkant van de woning. 

3  De WOZ-waarde is altijd verouderd, de taxatiewaarde is altijd actueel

De WOZ-waarde van een huis loopt een jaar achter. De gemeente stelt de WOZ-waarde op 1 januari van het voorafgaande jaar vast. De taxatiewaarde stelt een taxateur op dát moment vast. Die is dus altijd actueel.

4 Marktinvloeden hebben geen effect op de WOZ-waarde, wel op de taxatiewaarde

Marktinvloeden, zoals weinig of juist veel woningaanbod, veel of weinig vraag naar woningen en een stijgende of dalende rente hebben geen effect op de WOZ-waarde. Deze invloeden hebben wel effect op de taxatiewaarde van de woning.

5 De WOZ-waarde heb je voor een ander doel nodig dan de taxatiewaarde

Het doel van de WOZ-waarde is om de hoogte van de belastingen te bepalen. De taxatiewaarde gebruik je om de vraag- en verkoopprijs van een woning te bepalen én voor het aanvragen van een hypotheek.

WOZ-waarde ligt ver onder of boven de taxatiewaarde

De WOZ-waarde is bijna nooit hetzelfde als de taxatiewaarde. In de meeste gevallen ligt deze waarde iets onder de taxatiewaarde. Maar als de WOZ-waarde ver onder of boven de taxatiewaarde ligt, dan heb je juist een voordeel of een nadeel. We leggen het hieronder uit.

  1. WOZ-waarde onder de werkelijke waarde
    Koop je een woning en ligt de WOZ-waarde ver onder de werkelijke waarde? Dan profiteer je van lagere belastingen en heffingen. Dit is dus voor jou een voordeel. Je kunt in dit geval geen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Daar is ook geen reden voor.
  2. WOZ-waarde boven de werkelijke waarde
    Is de WOZ-waarde veel hoger dan de werkelijke waarde? Dan betaal je teveel aan belastingen en heffingen. Je kunt in dat geval bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking bij jouw gemeente. Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van de beschikking zijn ingediend. Je moet wel goed beargumenteren waarom de gemeente de WOZ-waarde fout heeft vastgesteld.

Vond je dit artikel nuttig?