Bouwbesluit

Het bouwbesluit is een document met voorschriften waaraan ieder gebouw in Nederland moet voldoen. Het bouwbesluit is in 1992 ingevoerd. Hierdoor zijn alle bouwvoorschriften in heel Nederland gelijk. Iedereen in de bouwwereld weet waar hij aan toe is. In het bouwbesluit zijn bouwnormen, bouwkwaliteiten en bouwvoorschriften opgenomen en vastgelegd. Hierdoor is de kwaliteit en de luxe van de woningen sinds 1992 toegenomen.

Bouwbesluit online

Het Bouwbesluit kan iedereen inzien via Bouwbesluit Online. Op dit moment geldt het Bouwbesluit 2012. Hierin staan ook de nieuwste eisen en voorwaarden. Zoals de BENG-eisen (de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen) en de nieuwe voorschriften als het gaat om installatiegeluid van warmtepompen.

De gevolgen van het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit heeft in het verleden veel gevolgen gehad voor de bouw van woningen. Zo moeten deuren aan een bepaalde hoogte voldoen, mogen opstapjes niet te hoog zijn en moeten gangen aan een minimale breedte voldoen. Maar ook zijn er veel regels opgenomen als het gaat brandveiligheid van woningen en de minimale hoeveelheid aan daglicht dat een woning binnen moet komen.

Ik wil een huis kopen van voor 1992, wat nu?

Als je een huis koopt van voor 1992, dan koop je een huis dat nog niet voldoet aan het Bouwbesluit. Het kan dus zijn dat de indeling van de woning niet logisch is, dat de plafonds laag zijn en dat de woning ook minder brandveilig is. Deze woningen hebben daarom vaak een ouderdomsclausule bij het koopcontract. Hierin staat aangegeven dat het een oude woning is en dat de kans bestaat dat de woning niet voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. 

Zelf een huis bouwen of verbouwen

Het Bouwbesluit stelt eisen en geeft voorschriften aan ‘het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk’. Je moet dus ook voldoen aan alle regels van het Bouwbesluit als je zelf een huis wil bouwen of wil verbouwen. Als je hier niet aan voldoet, loop je het risico dat je geen vergunning krijgt.