Erfpachtcanon: wat is het?

Erfpachtcanon is een soort huur voor de grond. Het is de huur die je betaalt om het onroerende goed van een ander te mogen gebruiken. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Wanneer je namelijk een woning koopt met erfpacht, koop je alleen de woning. De grond is dan nog niet van jou, die blijft in bezit van de grondeigenaar. Jij huurt de grond van de eigenaar en die huur noem je de canon. 

Hoe lang moet je erfpachtcanon betalen?

Hoe lang je erfpachtcanon moet betalen is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt. Het totaal te betalen bedrag aan erfpachtcanon wordt berekend over de waarde van de grond. Het totale bedrag dat je uiteindelijk betaalt, mag niet hoger zijn dan de waarde van de grond zelf. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Afhankelijke erfpachtcanon
  2. Erfpachtcanon voor bepaalde tijd (afhankelijk en onafhankelijk)
  3. Erfpachtcanon voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend)

1 Afhankelijke erfpachtcanon

Afhankelijke erfpachtcanon betekent dat de huur zolang duurt als jij leeft. Dit bedrag betaal je eenmalig en is gebaseerd op hoe jong de huurder is. Hoe jonger de huurder, hoe hoger de canon. Dit komt doordat de wet ervan uitgaat dat je op de plek met erfpacht blijft wonen totdat je overlijdt. Als je jonger bent is die tijd langer.

2 Erfpachtcanon voor bepaalde tijd

Als iemand kiest om voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor 10 of 20 jaar) te pachten, betaal je jaarlijks de erfpachtcanon. Is deze periode afgelopen? Maar wil je nog wel langer pachten? Dan kun je opnieuw voor bepaalde tijd een woning pachten. Soms veranderen de erfpachtkosten dan. Bij deze canon kun je kiezen voor afhankelijk of onafhankelijk van het leven.

Erfpachtcanon afhankelijk van het leven voor bepaalde tijd

Kies je voor een canon voor bepaalde tijd afhankelijk van het leven, dan hoeft er geen canon meer betaald te worden na het overlijden van de huurder. Een nadeel hiervan is dat de canon hoger is vergeleken met de canon voor bepaalde tijd onafhankelijk van het leven.

Erfpachtcanon onafhankelijk van het leven voor bepaalde tijd

Kies je voor een canon voor bepaalde tijd onafhankelijk van het leven, dan moet de canon voor de bepaalde tijd ook betaald worden als je tijdens de afgesproken looptijd komt te overlijden. Je erfgenamen moeten deze kosten blijven betalen. Een voordeel van deze vorm van erfpacht is dat de canon hierdoor lager is vergeleken met de canon voor bepaalde tijd afhankelijk van het leven.

3 Erfpachtcanon voor onbepaalde tijd

Kies je ervoor om grond voor onbepaalde tijd te pachten, dan is er sprake van eeuwigdurende erfpacht. De canon geldt voor onbepaalde tijd. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door een percentage te nemen van de grondwaarde van een perceel. De erfpachtcanon voor onbepaalde tijd is niet aftrekbaar. Je kunt de eeuwigdurende erfpacht in één keer afkopen, maar je ook beslissen om jaarlijks te blijven betalen. Je ‘klikt’ dan de prijs vast die je jaarlijks moet betalen. 

Ik wil een huis kopen met erfpachtcanon: wat moet ik doen?

Erfpacht zit best ingewikkeld in elkaar. Als je advies nodig hebt over het aankopen van een huis met erfpachtcanon, dan kun je altijd contact met Libero Aankoop opnemen. Ook is het verstandig om samen met je hypotheekadviseur te kijken naar de mogelijkheden. Geldverstrekkers zijn niet altijd even toeschietelijk als het om een woning met erfpacht gaat.