Gemeentelijke belastingen

In de gemeente waar je woont moet je belasting betalen: algemene gemeente belastingen en gemeentelijke heffingen. De hoogte hiervan verschilt per gemeente en wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente mag alleen belastingen heffen die in de wet staan. Dat verklaart ook dat de gemeente wel hondenbelasting mag heffen, maar geen kattenbelasting.

 1. Algemene gemeentelijke belastingen
  Onder algemene belastingen vallen bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB), hondenbelasting en parkeerbelasting. Het geld dat de gemeente hiervan ontvangt mag zij vrij besteden. Voor het bepalen van de hoogte van de OZB-belasting gebruikt de gemeente de WOZ-waarde van je woning.
 2. Heffingen
  Heffingen worden ook wel tarieven, rechten of leges genoemd. Hierbij kun je denken aan rioolheffing, afvalstoffenheffing, maar ook een kaartje voor het gemeentelijke zwembad of de kosten voor een paspoort. Op deze kosten zit een maximaal bedrag, de gemeente mag namelijk niet meer heffen dan de totale kosten die ze gemaakt hebben. De gemeente maakt  dus geen winst op deze heffingen. 

Welke gemeentelijke belastingen zijn er allemaal?

Voorbeelden van veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

 • afvalstoffenheffing;
 • onroerendezaakbelasting (OZB);
 • belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
 • toeristenbelasting;
 • parkeerbelasting;
 • hondenbelasting;
 • reclamebelasting;
 • rioolheffing;
 • leges.

Kijk voor de complete lijst op de site van de rijksoverheid.  

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je je gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kun je kwijtschelding aanvragen. De gemeente kijkt dan naar je vermogen, inkomen en uitgaven om na te gaan of je echt de belasting niet kan betalen.
Je kan kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerendezaakbelasting
 • Rioolheffing
 • Eigenarendeel woning

WOZ-belasting

Waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van je woning. De woz-waarde van je woning gebruikt de gemeente om de hoogte van je heffingen en belastingen te bepalen. Daaronder valt ook de onroerendezaakbelasting. Bij een huurwoning wordt het voor maximaal 33% ook bepaald voor de hoogte van je huur. 

Vond je dit artikel nuttig?