Wat is het funderingslabel?

Het funderingslabel is een keurmerk voor de fundering van je woning. De fundering is de basis van jouw woning. Het funderingslabel laat dan ook zien wat de staat is van jouw fundering en de mogelijke risico’s op verzakking. De komende dertig jaar lopen één miljoen Nederlandse huizen het risico om te verzakken.

Betekenis verschillende funderingslabels
25 november 2022 (geüpdatet)
25 november 2022 (geüpdate)

Wanneer is er hoog risico op verzakking?

Vooral huizen gebouwd voor 1970 met een houten fundering lopen een risico. De verzakking kan ook te maken hebben met een laag grondwaterpeil. Daardoor staat een groter deel van de houten palen droog en kunnen deze gaan rotten. Het heeft ook met de bodemsoort te maken. Woningen met een houten paalfundering die in veen -en kleigebieden staan, lopen een groter risico op verzakking. 

Voor 2021 werd er bij een taxatie niet naar de fundering gekeken. Het Kennis Centrum Funderingsproblematiek (KCAF) heeft besloten dat dit oneerlijk is: de ondergrondse verborgen gebreken moeten duidelijk vastgesteld worden en meegenomen bij de waardering van een huis. Het KCAF heeft daarom besloten dat sinds juni 2021 woningtaxateurs het funderingslabel op moeten nemen. 

Hoe wordt het funderingslabel bepaald?

Het funderingslabel wordt bepaald aan de hand factoren zoals de grondwaterstand, het soort bodem en de staat van de fundering. De fundering krijgt een label van A tot en met E. Vanaf een D-label wordt een woning aangemerkt als een hoog risico.

  • A-label. Alles is in goede staat en er is geen gevaar op verzakking. 
  • B-label. Op dit moment is er geen verhoogd risico op verzakking, maar wel in de toekomst. Er is geconstateerd dat bepaalde onderdelen van de fundering gevoeliger zijn voor verzakking. 
  • C-label. Er is sprake van een licht verhoogd risico, zonder ernstige bedreiging.
  • D-label. Er is een direct verhoogd risico. Verschillende onderdelen op de test hebben een slechte score behaald. 
  • E-label. Het is tijd voor directe actie, er is een sterk verhoogd risico op verzakking. 

Funderingslabel waarde huis

Een slecht label geeft aan dat er een hoog risico op verzakking is. Het voorkomen of verhelpen van een verzakking brengt hoge kosten met zich mee. Die kosten kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro's. Een potentiële koper zal deze kosten van de verkoopprijs af willen krijgen. Het is dus geen gek idee dat het label meegenomen wordt in onderhandelingen over de vraagprijs van een huis. Een slecht funderingslabel kan dus leiden tot een waardedaling van een huis. Een goed funderingslabel kan een huis net een streepje voor geven.

Funderingslabel verplicht?

Sinds juni 2021 wordt het funderingslabel opgenomen in het taxatierapport. De taxateur doet een schatting op basis van algemene informatie (bouwjaar, grondwaterpeil, bodemsoort). Zij kijken daarnaast of het huis signalen heeft van eventuele verzakking. 

Fundering herstellen

Naar aanleiding van een slecht funderingslabel kun je je fundering herstellen. Dat is een grote klus en kost veel geld: al snel 800 tot 1500 euro per vierkante meter. Met een goed funderingslabel zal de waarde van je huis wel stijgen. Na het herstellen van de fundering moet je hier zelf een melding van maken bij het KCAF: dit wordt niet landelijk bijgehouden. Naast een waardestijging, is het ook belangrijk om goede fundering te hebben. Als je huis daadwerkelijk verzakt, zorgt dat voor veel schade aan jouw huis en omliggende panden. Verzekeringen dekken geen kosten van verzakking. Het is belangrijk om een verzakking voor te zijn.

Vond je dit artikel nuttig?